Sortiment

För att se vår produktion klicka här
Teve Kvarn

VÄLKOMMEN TILL EN AV SVERIGES MEST ANRIKA KVARNAR DÄR DET HAR MALTS SEDAN BÖRJAN AV 1800-TALET

Teve Kvarns verksamhet har bedrivits i närmare 200-år och tillhör idag en av Sveriges äldsta och mest anrika. Teve Kvarn ligger vackert i Ljusnans dalgång söder om Järvsö bland sädesfält, älven och blånande berg.

Verksamheten som bedrivs idag är småskalig och hantverksmässigt genuin med högsta kvalitet. Teve Kvarn gör det möjligt för såväl närliggande bönder som andra näringsidkare inom jordbruk och skog att få sina behov tillgodosedda när det gäller hantering och försörjning av spannmål, djurfoder och mycket annat. För Teve Kvarn är det viktigt att leverera relevanta produkter och tjänster av bästa kvalitet. Det finns en starkt och personlig drivkraft och kärlek till det hantverksmässiga och närproducerade.

"Vår smidighet ger oss lojala kunder och det bästa kvitto är att verksamheten startade upp för dryga 200-år sedan. Erfarenheterna vi har fått från flera generationers företagande ger oss en utpräglad känsla och förståelse när det gäller värdet av lokalt- och närproducerat. Att vara nära våra bönders jordbruk och boskap, att få möta dem i deras vardag, skapar förutsättningar för att utveckla ett ömsesidigt samarbete och förtroende med syfte att göra det enklare och bättre för dem.", säger Anna Larsson.

Värderingar & miljöansvarInstagram


Kontakta oss

Telefon: 0651-460 13
E-post: [email protected]

ÖPPETTIDER
Sommartider i Juli, månd-tors 09.00-15.00, fred-sönd stängt

Top